Даний період розвитку суспільства, характеризується сильним впливом на нього стрімким ростом  інформаційно-комп`ютернних технологій, що проникають в усі сфери людської діяльності,і утворюють глобальний інформаційний простір. Саме тому, зараз відбувається повна комп`ютеризація всього світу, і формування нового,сучасного інформаційного суспільства.Тому зараз відбувається повне перезавантаження всих освітянських закладів, а саме – модернізація шкільної та позашкільної освіти. Вагому роль в процесі модернізації школи займають інформаційно- комп`ютерні технології.

Інтенсивний розвиток інформаційних та комп`ютерних технологій, загальна комп`ютеризація закладів освіти,збільшення домашніх стаціонарних комп`ютерів, простий доступ до світової мережі інтернет, призвело до використання ІКТ в моїй роботі :

- Пер за все ,це використання ІКТ для оформлення та ведення  ділової документації.

- Робота в мережі інтернет з питань самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

- Обмін професійним досвідом з колегами.

- Використання мультимедійних технологій в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та різних розваг.

- Оброблення та запис фонограм .

 - Шукання нових творчих ідей;                                                         

-  Запис відео для перегляду і стимуляції до навчанняі праці вихованців ( створення відео сеансів на заняттях).

  Виходячи з цього , ми бачимо ,що дуже важко відмовитись від потенціалу нових ,сучасних засобів, в роботі педагога.

 Використання  комп*ютеру в своїй роботі, допомагає мені збагатити процес навчання,робить його більш цікавішим,яскравішим та різноманітним насамперед  для дітей.

 Тому помітивши,що  діти багато часу проводять в віртуальному спілкуванні,я запропонувала створити сайт нашого колективу, що було радо сприйнято дітьми. На сайті ,кожен учасник може розмістити свою інформацію ,викласти фото або відео з життя нашого колективу, запропонувати нову фонограму для створення нового етюду чи розминки. Дітям це дуже подобається і наш сайт постійно оновлюється завдяки  зацікавленістю та роботі  учасників. Спілкування на сайті колективу «Батман» дозволяє :

- забезпечити насамперед зворотній зв*язок в процесі навчання;

- надає можливість спілкування дітей і керівника гуртка,що допомагає дітям біль розкритись;

- організувати колективну і групову роботу;

-  створити сприятливу атмосферу для спілкування всих різновікових груп колективу

- підвищити та активізувати мотивацію до процесу навчання;

- бачити плоди своїх старань і могти їх оцінити ти порівняти.

Отже, позашкільна освіта – частина сучасного суспільства. Тому , дуже важливо організувати процес навчання так, щоб зацікавити дитину до активного навчання. Виходячи з всього сказаного,можна зробити висновок, що використання ІКТ нерозривно пов*язане з освітою і вихованням підростаючого нового покоління. Зараз це нерозривний процес,що полегшує, збагачує, осучаснює,оновлює та допомагає з процесом навчання у сучасній системі позашкільної освіти.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING